DUYURU

LİHKAB İŞLEMLERİ

Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yolların sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve...
Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb...
Gerekli Belgeler : Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği...
İrtifak hakkı, Medeni Kanun ve ilgili...
Zemin Tespit Tutanağı, İmar Barışı kapsamında hazırlanan ve taşınmazın kat mülkiyeti ve cins değişikliği...
Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire...
Bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan vaziyet ve bağımsız bölüm...
Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile...
Yapı kullanma izin belgeleri ve mimari proje, Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da...

MÜHENDİSLİK BÜROSU HİZMETE BAŞLADI

29 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile 15 Haziran 2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Kadastro Teknik Hizmetleri Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları(LİHKAB) tarafından yapılmaktadır.

Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu, mülkiyete ilişkin yer gösterme ve bu işlemlere ilişkin kroki düzenleme işlemlerinin lisanslı  harita ve kadastro mühendislik büroları tarafından yapılması yasal zorunluluktur.

5368 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde  İZMİT ilçesinde kurulan 4108-64 Nolu Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu, Kocaeli İli tüm ilçe sınırları içinde sorumlu olmak üzere 07/04/2014 tarihinden beri faaliyetine devam etmektedir. 

LİHKAB NEDİR?

16/05/2005 tarih ve 5368 Sayılı Lisansli Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolari Hakkinda Kanun ile daha önceden...
Bu Kanunun amacı, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin...
Bu Genelge, 16/06/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve...
Bu Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin...