Serbest Büro Hizmetleri

Yapı kullanma izin belgeleri ve mimari proje, Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin...
İmar plânı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır...
Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye...
Ayırma (ifraz) haritası: Bir parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri...
İmar Kanunu 18. Madde kapsamında İmar planı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri...